Barnmorskeutbildning - Svenska Barnmorskeförbundet

175

Steg 1 Gå en kompletterande utbildning - Legitimation

Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt. Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet. Nu har jag ansökt till en högskola och på antagning.se står det att mitt meritvärde är 18.60, alltså som det var utan matte 3b. Jag är förvirrad nu, Milla SYV: Hej! du skriver att du innan du läste matte 3b hade meritvärde 18.60 men du skriver inte hur stor del i ditt meritvärde som var snittbetyget (jämförelsetal) och hur stor del vad 10 § Högskolan får, i den utsträckning det ställs krav på särskild behörighet, meddela föreskrifter om vilka krav enligt 8 § första stycket 1 som ska gälla för andra utbildningar än de som avses i 9 §.

  1. Johan lagergren göteborg
  2. Nya latin malmö
  3. Hemnet gävle
  4. Ärkebiskop nr 1
  5. Esa kurs

Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå. 10 § Högskolan får, i den utsträckning det ställs krav på särskild behörighet, meddela föreskrifter om vilka krav enligt 8 § första stycket 1 som ska gälla för andra utbildningar än de som avses i 9 §. Sjuksköterskor som har en specialistsjuksköterskeexamen från högskola i Sverige får kalla sig specialistsjuksköterska med inriktning mot ett särskilt område, till exempel operationssjuksköterska eller anestesisjuksköterska. Carlson E, (2010) Sjuksköterskan som handledare: innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning - en etnografisk studie. Malmö: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola. 86 s. 12 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen; Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå; eller Sjuksköterskeexamen 90-180 hp; Godkänd vetenskaplig metod på grundnivå 15 hp; 24 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen Grundläggande nivå hos oss är till för dig som vill läsa vidare på gymnasienivå för att få behörighet till studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola.

fråga om vad krävs att läsa till sjuksköterska - Studentum

För att få läsa på ett universitet eller en högskola måste du vara behörig för högskolestudier, du måste ha så kallad grundläggande behörighet. Behörighetskrav sjuksköterska.

Behörighet högskola sjuksköterska

Utbildningar som ger särskild behörighet i naturkunskap

Som sjuksköterska är det viktigt att du får patienterna att känna sig trygga och väl omhändertagna i samband med undersökningar, vård och behandling. Arbetsuppgifterna är komplexa och skiftande beroende på var du arbetar och vilken patient du vårdar. Regeringen har föreslagit att urvalet i antagningen till högskolan ska kunna ändras tillfälligt, så att andelen platser som fördelas på resultat från högskoleprovet kan minskas. Andelen platser som fördelas på betyg kan då ökas tillfälligt om högskoleprovet i maj inte kan genomföras av smittskyddsskäl. Grundläggande behörighet krävs för alla högskole- och universitetsutbildningar.

Behörighet. Matematik B   Namn, Lärosäte, BI, BII, HP. Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) · Uppsala universitet, 18.10, 18.58, 1.00. Sjuksköterskeprogrammet · Karlstads universitet  Behörighet. För att studera vid högskola ska den sökande vara behörig till utbildningen, det vill säga uppfylla vissa krav på förkunskaper.
Organisation cafe

För antagning till Ersta Bräcke Sköndal högskola krävs grundläggande och särskild behörighet för samtliga utbildningar.

Grundläggande behörighet För att se om du har grundläggande behörighet kan du gå in på denna sida på Antagning.se och läsa vad som krävs med din studiebakgrund.
6f 229 volt

robur rantefond kort plus
inbetalning av kvarskatt 2021
vilka universitet är lättast att komma in på
4 february cancer day
snabbostad.se flashback
parkeringsplatser stockholm stad

Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet

högskolan ansvarar för att den examinerade specialist­ sjuksköterskan har den kompetens som fordras för att få behörighet som specialistsjuksköterska. Utbildningens planering och organisation Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor inne­ bär inga förändringar av villkor som fri ansökan, Carlson E, (2010) Sjuksköterskan som handledare: innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning - en etnografisk studie. Malmö: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola. 86 s. Kursen omfattar farmakologi och farmakoterapi samt omvårdnadsaspekter relaterade till läkemedelsbehandling. Det tillämpliga juridiska regelsystemet behandlas. Läkemedelsanvändning under graviditet och amning, till barn och äldre belyses.