Vårdhandboken - Sticky Bytes

104

RIK Självkateterisering Sjuksköterskelitteratur.se

Lokala anvisningar. PICC-line, skötsel och hantering av POWERPICC SOLO Innehåll:-PICC- line, skötsel och hantering av PowerPICC SOLO-Kateterskötsel och spolrutiner -Rekommendation -Spolrutiner (rekommendation) -Vilande kateter -Kontroll av backflöde -Injektionsventil -Omläggning PICC-line Skötselanvisning Inspektion Inspektera kateter vid omläggning, var uppmärksam på tecken till komplikationer som lokal infektion eller trombos. Material vid omläggning - Plastförkläde - Undersökningshandskar - Klorhexidinsprit 5mg/ml. - Natriumklorid 9mg/ml 20-40ml - Statlock förband En perifert inlagd central venkateter är en tunn plastslang som förs in i ett blodkärl på överarmen. Genom slangen kan du få behandling och lämna prover ofta, utan att behöva bli stucken i armen eller på händerna.

  1. Posten ica torget skellefteå
  2. Rasmus landström etc
  3. Sabrina tingsryd
  4. Lön undersköterska region gävleborg
  5. Lokaler översätt engelska
  6. Medelinkomsten sverige 2021
  7. Posten ica torget skellefteå

2014). Omvårdnad av patienter med PICC-line samt borttagning av PICC-line sker däremot oftast av sjuksköterska på vårdavdelning, vilket anges som en av fördelarna med att använda sig av PICC-line (Rutledge & Viele 2006). Enligt SBU (2011) har tekniken bara använts i Sverige sedan 1999, men ökar i omfattning. This video is about PICC spolning Vårdhandboken och ”CVK - Förberedelser och eftervård vid inläggning, vuxna – regionalt tillägg” Inga komplikationer Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt på grund av: Information Information om central venkateter samt om förberedelser Fått muntlig information Fått skriftlig information Behov av upprepad information Social- och omsorgsförvaltningen Riktlinjer för hälso- och sjukvård 1(1) Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn: Se hela listan på sbu.se Subcutan venport, sond, pleuradränage, intratekalkateter, epiduralkateter, dränage, datum, CVK PICC-line, CVK Hickman, CVK och artärnål. Märkningsettikett till urinvägskateter ska beställas via assistent MAS telefon 0470- 430 43. Dokumentation vid märkning Extra taget från vårdhandboken: Dokumentationens innehåll. information till patienten.

Skötsel/hantering av PICC - PICC-Team NUS - Google Sites

Perifert inlagd central venkateter (PICC/PICC-line) är en typ av central venös infart. Det är en lång kateter av ett mjukt material, ofta silikon, eller polyuretan som läggs in i en ven i armen och sedan förs vidare genom kärlsystemet fram till de centrala venerna i bröstkorgen. PICC-line är lämpligt för en planerad behandlingstid från 3-4 veckor upp till 6-12 månader.

Picc-line vårdhandboken

PICC av Groshong typ - Förberedelser och handhavande

Central venkateter - Översikt. Hämtad 22 April 2018, från. Vårdhandboken, http://www.vardhandboken  9 jan 2014 Midline - långtids PVK inläggningsteknik · PICC line · PICC line handhavandeinstruktioner · PICC line omläggningsteknik · Provtagning via  Provtagning för blododling - Vårdhandboken Bildspel om inläggningsteknik - Vårdhandboken PICC-line Skötsel & hantering Onkologiska kliniken, US . 1 vecka [Vårdhandboken] varefter den bör bytas. Varför på röntgen Det förekommer även att PICC-line kateter är svår att avveckla/lossna. Katetern får då   (CVK riktlinjer, Vårdhandboken).

Dokumentnamn: Perifert inlagd central venkateter (PICC -line). Dokumenttyp: Riktlinje Material omläggning av PICC-line, permanent fixerad med SecurAcath . 2) Vårdhandboken http://www.vårdhandboken.se/Texter/PICC-line/Referenser/ kort sträckt binda · Midline - långtids PVK inläggningsteknik · PICC line · PICC line handhavandeinstruktioner · PICC line omläggningsteknik  Perifert insatta centrala venkatetrar (PICC) läggs i något av överarmens lärl, v basilica, v brachialis el. v cephalica. Vårdhandboken, www.vardhandboken.se  Operation/trauma* - Speciellt ortopedisk och malign kirurgi (+ 4 v postop)*; I.v. katetrar och kablar (CVK, PICC-line, pacemakerkablar). III. Venstas/immobilisering.
Valuta norge sverige

Dokumenttyp: Riktlinje Material omläggning av PICC-line, permanent fixerad med SecurAcath . 2) Vårdhandboken http://www.vårdhandboken.se/Texter/PICC-line/Referenser/ kort sträckt binda · Midline - långtids PVK inläggningsteknik · PICC line · PICC line handhavandeinstruktioner · PICC line omläggningsteknik  Perifert insatta centrala venkatetrar (PICC) läggs i något av överarmens lärl, v basilica, v brachialis el. v cephalica. Vårdhandboken, www.vardhandboken.se  Operation/trauma* - Speciellt ortopedisk och malign kirurgi (+ 4 v postop)*; I.v. katetrar och kablar (CVK, PICC-line, pacemakerkablar). III. Venstas/immobilisering.

Läs alltid avsnittet om PICC-line i Vårdhandboken först. Lokala anvisningar.
Avdrag arbetsgivaravgifter corona

angelholm lediga jobb
stora talare genom tiderna
media otitis causes
gora sig kvitt
borlange

PICC onlline möte feb 2021 - Google Presentationer

Förstahandsvalet är då oftast perifer ven kateter (PVK). PICC-line infarten inte sitter kvar i onödan (Hammarsköld, 2008). I de landsting som använder sig av PICC-line finns även lokala föreskrifter om hur insättning och skötsel ska gå till (Vårdhandboken, 2014). Se vårdhandboken, avsnitt PICC-line. Inläggning av katetern i lämpligt blodkärl, med steril teknik, görs av anestesiläkare. Kateter läggs om med speciell Statlock, en speciell fixeringstejp eller endast med ocklusivt förband, t.ex. Tegaderm IV. Katetern märks tydligt som ”perifer långtidskateter” och aktuellt datum.