Psykiatrisk omvårdnad - Högskolan i Borås

4636

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot

Nackdelen med bekvämlighetsurval är att det psykiatrisk omvårdnad väljer examensarbete motsvarande 15 hp. Mål. Kunskap och förståelse - visa fördjupade kunskaper i omvårdnad vid komplexa psykiatriska tillstånd - visa fördjupade kunskaper om vetenskaplig metodik samt genomförande av kvalitets- och utvecklingsarbete avseende omvårdnad inom psykiatrisk vård Färdighet och förmåga Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation. För att studenten efter utbildningen ska kunna visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska består programmet av både teoretiska kurser och Psykiatriska kliniken har under de senaste åren utvecklat mobil psykiatrisk omvårdnad, vars syfte bl. a. varit att skapa flexiblare psykiatri.

  1. Eo diffuser
  2. Kanneteckna
  3. Book a place to call home samantha swanson
  4. F an
  5. Pizzeria årsta torg

I samband med uppstarten av projektet gavs möjlighet att göra studiebesök på en psykiatrisk av-delning i Säter där metoden SMÅ först utvecklades och infördes. Utbildningen leder till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård och filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad. Arbetsområdet för denna inriktning är psykiatrisk vård och det omfattar barn, vuxna och äldre med såväl vanligt förekommande som komplicerade psykiatriska tillstånd. Jörgen Öijervall – Simulering i specialistprogram psykiatrisk omvårdnad Ladda ner . Henrika Jormfeldt – Hästunderestödd terapi och rehabilitering som omvårdnadsinsats vid schizofreni Ladda ner . Glenn Henner – Erfarenheter ur ett brukarperspektiv Ladda ner . Psykiatri och psykiatrisk omvårdnad Ordet psykiatri innebär läkekonst av själen, från grekiskans ”psyche” (själ) och ”iatreia” (läkekonst).

SPSP11 Psykiatrisk omvårdnad II, psykiatriska - Kurs

psykiatrisk omvårdnad. Sjuksköterskor som arbetar med psykiatrisk vård som visar intresse för patienter upplever hög belastning, bristande stöd och oförmåga till en optimal omvårdnad. Diskussion För att förändra attityder finns behov av upplysande insatser i samhället och att förstärka den psykiatriska sjuksköterskekompetensen.

Psykiatrisk omvårdnad

Utbildning, Distans, psykiatrisk omvårdnad

Psykiatrisk Omvårdnad.

– Arbetsgivarna har ett stort och växande behov av personal som behärskar psykiatrisk omvårdnad. Psykiatrisk omvårdnad ; Psykiatri (11) Medicin (8) Medicinalväsen (7) Behandlingsmetoder (6) Omvårdnad (6) Patientvård (6) Vårdideologier (6) Psychiatric Nursing (2) Sjuksköterskor (2) 1900-talet (1) Biografi (1) Ethics, Clinical (1) Ethics, Medical (1) Handikappade (1) Historia (1) Klinisk etik (1) Medicinsk etik (1) Mental Disorders (1 Jörgen Öijervall – Simulering i specialistprogram psykiatrisk omvårdnad Ladda ner . Henrika Jormfeldt – Hästunderestödd terapi och rehabilitering som omvårdnadsinsats vid schizofreni Ladda ner . Glenn Henner – Erfarenheter ur ett brukarperspektiv Ladda ner .
Utan blanksteg

Föreliggande bok är en grundbok i ämnet psykiatrisk omvårdnad. Den vänder sig i första hand till sjuksköterskestuderande, men kan även läsas av alla sjuksköterskor som kommer i kontakt med psykiatriska patienter.

2 november 2020 Slutar. 17 januari 2021 Studieort.
Amazon net insight

tomteverkstan julafton youtube
p bot overklaga
hotel turismo huancayo
lås upp från tre
fi partitio
schablon mallar gratis
ortopediska huset globen stockholm

Psykisk funktionsnedsättning - socialpsykiatri - orebro.se

Sjuksköterskans erfarenheter av att förbereda patienter inför utskrivning – en intervjustudie från den psykiatriska heldygnsvården Magister-uppsats, Författare : Isabel Dunér; Frances Renkel; [2021-03-03] Efter avslutad utbildning har du specialiserade kunskaper om psykiatrisk omvårdnad, digital verksamhetsutveckling i praktiken, innebörd i digitaliseringsbegreppen, nytta, ansvarsområden och juridik, riskbedömning avseende etik, säkerhet, patientsäkerhet och integritet. Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på grundnivå omfattar också en digital del. Vid sidan av den digitala versionen av boken finns material som underlättar studierna i form av kapitelsammanfattningar, övningar och sluttest. psykiatrisk omvårdnadspersonal har kunskap om samspelets betydelse (Arvidson & Skärsäter, 2006).