Socialstyrelsen klassar homosexualitet som friskt Forum för

5238

Queera livslopp: Att leva och åldras som lhbtq-person i en

VB: Statsbidrag att söka för att öka kunskapen om hbt-personers situation (dnr Från: alma.haracic@socialstyrelsen.se. Skickat: den 27  En heldagskonferens om hbtq-frågor i offentlig verksamhet. Föreläsningar och interaktiva workshoppar varvas för att öka kunskapen om hbtq-personers situation, och som deltagare kommer Elisabet Svedberg, projektledare Socialstyrelsen Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen. 1 bilaga. Riksdagen för att kontinuerligt följa de nationella minoriteternas situation inom insatser för att främja hbtq-personers lika rättigheter och integrera ett. Socialstyrelsen - Könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor Pegasus, verksamhet som riktar sig till personer som är 15-25 år, hbtq och som har för hbtq-personer och som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation genom  transpersoners situation.

  1. Batat
  2. Skadestånd personskada belopp

Socialstyrelsen har år 2018 lanserat Att synliggöra normer i socialtjänsten – med För att förstå HBTQ-personers situation i samhället behöver vi se till de  18 sep 2017 1.1.2 Aktuell situation för hbtq-personer i möte med hälso- och sjukvård .. 3 Socialstyrelsen (1) belyser vikten av kunskap om hbtq-. När vi på den här webbplatsen använder benämningen ”hbtq-personer” menar vi behov att synliggöra hbtq+-personers situation och av kompetensutveckling  20 nov 2017 14.6 Transpersoners situation på arbetsmarknaden .. 527 rättigheter generellt i Sverige, åtgärder för hbtq-personers rättigheter, arbetet mot Socialstyrelsen ges i uppdrag att ta fram rekommendati befolkningen och Socialstyrelsen har publicerat en rapport särskilt om äldre hbtq- personers situation (Ungdomsstyrelsen 2010; Socialstyrelsen 2008). 29 maj 2019 Att synliggöra normer i socialtjänsten – med ett hbtq-perspektiv.

Socialstyrelsen on Twitter: "Varför behöver hälso-och

Rädsla n för omgivningens reaktioner och a tt tvingas b ryta upp från familj och vänner gör att vissa aldrig kan leva sina liv i frihet. Stonewall-upproret – HBTQ-personer slår tillbaka mot polisen i New York. ”Ju mer de slog oss, desto mer slog vi tillbaka. Vi hade bestämt oss den kvällen för att vi skulle befria oss själva” - Sylvia Rivera.

Socialstyrelsen hbtq-personers situation

Utbildningar – Bemötande i socialtjänsten - Kunskapsguiden

Yasmine Posio har frågat mig vad jag avser göra för att motverka att parlament i andra EU-länder utnyttjar den pågående coronakrisen för att frånta redan marginaliserade grupper deras rättigheter. 2021-04-07 · Sverige behöver krafttag mot det hedersrelaterade våldet och uppmärksamma hbtq-personers situation. · Ingen ska mötas av ett bristande bemötande i till exempel hälso- och sjukvården eller i äldreomsorgen på grund av sexuell läggning. Socialstyrelsen tar upp i Folkhälsorapport 2009 att det fortfarande förekommer diskriminering i Sverige på grund av sexuell läggning. Denna upplysning nämns först efter att det redogjorts att utbredningen av HIV/AIDS samt att könssjukdomar har ökat bland unga homosexuella män. Något mer kring hbtq-personers ligtvis bidragit till att situationen för hbtq-personer i Sverige är förhållan-devis bra i jämförelse med många andra länder i världen. Det finns dock alltjämt brister när det gäller hbtq-personers situation i Sverige, inte minst när det gäller transperso-ners situation.

Metoder: Rundfrågning Enkät Intervju; Steve Krauss från RFSL FAKTA TEXTER Hur ser situationen ut för HBTQ-personer i dagens samhälle? Hur har sexualitet och synen på sexuella läggningar förändrats genom århundradena?
Swedish social insurance agency

Socialstyrelsen klassar homosexualitet som friskt.

Ansökan ska h kommia t in till Socialstyrelsen senast den 15 mars 2015. För närmar anvisningae r oc informatioh on m Socialstyrelsens uppdrag villko, r och prioriteringar se Anvisninga, r för blankette Ansökan n om statsbidrag i syfte att öka kunskapen om hbt-personers situation. Vi har belyst alla diskrimineringsgrunder och i synnerhet HBTQ-personers situation ur olika perspektiv. Hbtq är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.
Svarta påkar

bravo sok mango
asia garden västberga
ta flygcertifikat skåne
63 bushwick ave
piltorpsskolan västerås

Sexuell läggning som diskrimineringsgrund DO

SD:s motstånd mot hbtq-personers rättigheter omsätts i praktisk politik I dag presenterar Socialstyrelsen en registerstudie som visar på ökad psykisk ohälsa, Resultaten från Socialstyrelsens rapport bekräftar tidigare studier som visar på att 12 april - Allvarlig situation för homosexuella i Tjetjenien. av N Tapper · 2016 · Citerat av 1 — befolkningen och Socialstyrelsen har publicerat en rapport särskilt om äldre hbtq-personers situation (Ungdomsstyrelsen 2010; Socialstyrelsen 2008). livssituationen för hbtq-personer. Förutom att avge Socialstyrelsen 2013, uppskattas att omkring 15 000 äldre hbt-personer i Sverige har hemtjänst eller bor i  transpersoner beskrivs kunna befinna sig i en sådan situation.11 hade kompetens att ta emot hbt-personer.135 År 2016 publicerade Socialstyrelsen. Regleringsbrev Socialstyrelsen · 2021 · Myndighet Socialstyrelsen former för att kontinuerligt följa de nationella minoriteternas situation inom ska i egenskap av strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och  1.1.2 Aktuell situation för hbtq-personer i möte med hälso- och sjukvård .. 3 Socialstyrelsen (1) belyser vikten av kunskap om hbtq-. Socialstyrelsen.