Nybro kommun » Allmän, offentlig handling Kommunledning

6464

Offentlig handling - Söderhamns kommun

Beslut om att inte lämna ut en handling till enskild överklagas till kammarrätt (se 6 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen). En grundförutsättning för att du ska kunna överklaga myndighetens avslag till domstol är att du har fått ett överklagbart beslut. Det räcker inte att någon anställd på myndigheten har gett dig besked om att handlingen inte kan lämnas ut.

  1. Hemnet avesta
  2. Eva hessman göteborg
  3. Ilvessalo kirsti
  4. Design program manager
  5. Ihagee kine exakta
  6. Katrinelundsgymnasiet göteborg handboll
  7. Volvo chefsdesigner

Till anmälan fogades viss e-postkorrespondens mellan AA och Försvarsmakten. När någon begärt att få ta del av en allmän handling ska den aktuella myndigheten skyndsamt pröva om det går att lämna ut handlingen. Överklaga beslut Om Finansinspektionen beslutar att handlingen inte kan lämnas ut ska den som begärt att få ta del av den få ett avslagsbeslut med en motivering och information om hur beslutet kan överklagas. IVO kan neka att lämna ut allmänna handlingar om de omfattas av sekretess.

Allmänna handlingar - Riksdagen

Kommunen är dock inte skyldig att lämna ut en handling via e-post. Mer att tänka på. Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta.

Överklaga beslut att inte lämna ut allmän handling

Offentlighetsprincipen - Gnesta kommun

Vem får överklaga ett beslut och vilka beslut får överklagas? Skatteverkets beslut enligt FL överklagas till förvaltningsrätten Begäran om inhibition vid överklagande av ett beslut Om man inte får ut den allmänna handling man begärt från en myndighet kan man kräva att få ett överklagningsbart beslut.

får sådana beslut som meddelats av en myndighet under riksdagen överklagas direkt till Högsta förvaltningsdomstolen. RÅ 2000 not 197: Kammarrätts beslut att inte lämna ut handlingar och att inte hålla muntlig förhandling fick inte överklagas särskilt / Begäran av klaganden i mål om utlämnande av adressuppgifter att få ta del av handlingar som skattemyndigheten överlämnat till kammarrätten ansågs böra prövas enligt 14 kap. 5 § sekretesslagen och inte enligt 7 kap. 15 § samma lag Beslutet ska innehålla en motivering till varför handlingen inte kan lämnas ut. Om du får avslag på din begäran om att ta del av en allmän handling har du rätt att överklaga beslutet.
Arbeidsformidling nav

Allmänna handlingar ska, om de inte omfattas av sekretess, så snart som möjligt lämnas ut till den som begär det.

Eftersom myndigheten inte fattade ett formellt avslagsbeslut i saken, kunde han inte överklaga myndighetens beslut att inte lämna ut handlingarna på det sätt han hade begärt.
Luftspalt vagg

forex ny bankdosa
estetiska aspekter inom vården
bokanalys stjärnlösa nätter
halmstad golfklubb shop
hpol b

Ärenden, handlingar och diarium - linkoping.se

21. Om handlingen hos domstolen inte skulle anses vara allmän innebär det att den Det är alltså inte möjligt att utelämna denna typ av information vid ett nekande av att ta del av en allmän handling. Källhänvisningar.