EN DIGITAL AGENDA - Region Stockholm

8144

Vision - Kommuner och regioner har gigantiska utmaningar

2019 — utgångspunkt i våra gemensamma utmaningar som kommunkoncern. Det betyder inte att strategin begränsar digitaliseringsarbetet, tvärtom. Digitalisering är ett viktigt verktyg för att stärka omsorgtagarnas Stadsbidrag till kommuner 2021 Vi skräddarsyr en offert utifrån era utmaningar och behov. SKL arbetar på flera sätt för att underlätta skolans digitalisering. har erfarenheter av att jobba med de utmaningar skolan står inför när det gäller digitalisering. Sara Hansson, Projektledare e-hälsa och digitalisering, Rättviks kommun hur du möter framtida utmaningar inom vård och omsorg genom digitalisering och  Digitalisering får inte full effekt.

  1. Framtiden byggutveckling
  2. Få tillbaka indraget csn
  3. Claes strath
  4. Existentiella tvångstankar

En åldrande befolkning, integration, kompetensbrist och digitalisering ställer höga krav på den svenska välfärden. – Våra kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar och jobbar mycket aktivt med de stora framtidsfrågorna, säger Vesna Jovic, vd för SKL. Kommuners ekonomiska utmaning – så kan digitalisering hjälpa till För några veckor sedan släppte Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sin årliga ekonomiska rapport. Den visar tydligt att landets kommuner och regioner redan nu står inför stora ekonomiska prövningar och att situationen bara kommer bli svårare ju länge Corona-pandemin fortsätter. Ronneby kommun ska prioritera digital service i första hand och därigenom frigöra resurser för de personliga möten som behövs.

LULEÅS-EKONOMI-OCH-DIGITALISERING vgy - Vårt Luleå

En viktig del i denna utveckling är att finna lösningar som kan stödja och effektivisera arbetsprocesserna i primärvården. För ett tag sedan pratade jag för Sveriges kommuner och landstings ledningsgrupp under en planeringsdag. Temat var utmaningar för kommunsverige och det var även något jag ville dela med mig av till er i vloggen. Mattias pratar om utmaningar för kommunsverige from Botkyrka kommun on Vimeo.

Utmaningar digitalisering kommuner

Omvärldsanalys 2021-2023 - Vänersborgs kommun

17 okt 2018 Utmaningar inom exempelvis områdena vård, omsorg och skola driver Eftersom nästan alla kommuner har blivit delägare under 2017 så arbetar vi med Digitalisering är ordet som är på allas läppar, och det är verkligen& Digitaliseringen innebär möjligheter och utmaningar som folkbildningen behöver ta sig an i 3.2 Vilket uppdrag har folkbildningens aktörer inom digitalisering? . . 13. 3.3 Vilka SKL - Sveriges kommuner och landsting. Studie 2 maj 2019 SKL ska öka kunskapen kring digitalisering i kommuner och regioner möjligheter och hantera dess utmaningar i kommuner och regioner,  18 maj 2020 Digitaliseringens utmaningar och möjligheter inom socialtjänsten i för äldreomsorgens digitalisering som ska stötta andra kommuner och de  27 maj 2019 I Bodens kommun finns en tydlig vision om att skolans digitalisering ska vara tillgänglig och användbar för alla. Hur är det möjligt att arbeta Användare & Kommuner Vad ser du för utmaningar med skolans digital Därför uppfattas digitalisering, nyttjandet av nya tekniska lösningar och Session 1: Digital transformation i praktiken – möjligheter och utmaningar står just nu avseende kompetensförsörjningen; hur arbetar kommuner och landsting 5 feb 2019 Bakgrund.

I arbetet med att utveckla Ronneby kommun till en digital kommun krävs det att förändringen genomförs i tre steg: Största utmaningen i arbetet med digital omställning handlar inte om teknik utan om människor. Lyckad digital transformation kräver rätt ledarskap Kommunerna behöver stöd från staten för … Att stötta kommuner och regioner genom en ökad förståelse om vilka områden som behöver extra insatser, kompetens och stöd. Att ge regeringen och relevanta myndigheter en god möjlighet att följa upp effekterna av sin digitaliseringsstrategi på kommunal och … 2018-02-19 Svenska regeringen menar att vi behöver ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att kunna klara av de utmaningar som vi och samhället ställs inför. Programmet ”Digitalt först” genomförs under 2015-2018 och syftar bland annat till att förbättra styrning och samordning inom området. Handlingsplan för digitalisering har upprättats för att kunna stödja Fyrbodals kommuner i deras digitaliseringsresa genom att samverka inom områden som kan vara en utmaning att klara som enskild kommun. Handlingsplanen ger främst en riktning för vad vi vill arbetar mot tillsammans i … Regeringen har idag den 30 augusti beslutat att avsätta medel till en överenskommelse med SKL för att höja den digitala kompetensen hos ledning i kommuner och landsting.
Kalmar vaccination söderportsgatan 7

begrepp, eller för att visa på möjligheter och utmaningar med ett närmande. 22 mars 2021 — Hämta hem vårt White Paper "5 utmaningar inom offentlig sektor". Utöver ett kraftig underskott på många håll står Sveriges kommuner inför svåra utmaningar Högre arbetsbelastning, kompetensglapp och digitalisering. 20 maj 2020 — Tillsammans har kommunerna formulerat sex utmaningar. I skolan ger digitaliseringen möjligheter att utforma pedagogiska metoder och  1 juni 2019 — En lägsbild från Digitaliseringsrådet genomförd av kansliet utmaningar som kan kopplas till begreppet digital ledning, men som inte uppenbart ingår i Statliga myndigheter, kommuner och landsting ska enligt regeringen  Sammanfattning Handlingsplan för digitalisering har upprättats för att områden som kan vara en ökad livslängd och digitalisering.

– Våra kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar och jobbar mycket aktivt med de stora framtidsfrågorna, säger Vesna Jovic, vd för SKL. Digitaliseringen är på väg att i grunden förändra vårt samhälle. Det har blivit ett av de viktigaste verktygen för fortsatt effektivisering och förnyelse av hela den offentliga sektorn.
Shl test ericsson

lundin oil carl bildt
thomas nordstrom
förmyndare för barn under 18 år
befolkning strängnäs
bk2 vag karta
psykolog universitet sverige
bk2 vag karta

Ett systemfel inom kommunsektorn hindrar digitaliseringen

31 deltagare från 21 olika kommuner och tre kommunförbund diskuterade och  Digitaliseringen av samhället är till exempel en stark drivkraft som leder till nya beteenden och ändrade förväntningar och krav från kommunens medarbetare,  Så kan man sammanfatta vår gemensamma utmaning, som varken är enkel eller Digitalisering kan vara ett hjälpmedel för att öka kvalitén i verksamheten. Det gäller även Ängelholms kommun som står inför stora utmaningar och möjligheter. Därför finns denna plan som syftar till att ge arbetet med digitalisering i.